Posts

Showing posts from May, 2013

Web Container คืออะไร

Image
มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ Container ที่เป็นใจกลางสำคัญในการขับเคลื่อน web application Container คิดง่ายๆ มันก็เหมือนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแหละ เป็นกล่องเก็บอะไรซักอย่างภายใน เพียงแต่ไม่ได้เป็นของที่จับต้องได้เหมือนที่รถบรรทุกขนไปขนมากัน ในเรื่องของ web application ที่ผมรู้จักก็มี web container กับ ejb container มันก็คือกล่องที่เราไว้เก็บเว็บ หรือเก็บ ejb นั่นเอง โดยของในกล่องที่ว่านี้ อาจเป็น library ที่จำเป็นต่อการใช้งานนั้นๆ หลังจากตรงนี้ ความสงสัยก็จะเริ่มเกิดแล้ว ผมจะแตกประเด็นออกเป็นทีละคำถามแล้วกันนะครับ(มีคำถามอีกส่งมาใน comment ครับ ถ้าตอบได้จะตอบ ถ้าตอบไม่ได้จะลองหาข้อมูลดูครับ) Q: "Container คืออะไร" A: ตัวของ Container จะมี library เฉพาะของตัวเอง ก็ยังจะมีการควบคุมต่างๆ ด้วย เช่น transaction, security, life cycle เป็นต้นครับ Q: "ต่างกับ framework ตรงไหน" A: คำว่า framework มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรมาครอบ java ตัวหลักก็จริงอยู่ แต่ framework ไม่ได้มาจัดการอะไรนะครับ framework สร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เราได้ใช้งานด้านเฉพาะนั้นๆให้ตรงจุด เป็นต

Facebook Comment

Recent Posts

Popular

ลืมรหัสปลดล็อค Android เข้าเครื่องไม่ได้ มีทางออกครับ

[Android] เปิดเครื่องไม่ได้ โลโก้ค้าง (Boot Loop)

ความเร็วเน็ตที่แท้จริง Mbps MBps ???

Portal คืออะไรกันนะ???

[Java] ความแตกต่างระหว่าง Overloading กับ Overriding

[Java] Java Static Variable และ Static Method

Push Notification คืออะไร มีวิธีทำอย่างไร (No Code)

เรื่องของ ++i กับ i++

[Java] Spring Framework กับความสามารถ Dependency Injection

พิมพ์ซองจากรายชื่อ excel ด้วยวิธี Mail Merge