Posts

Showing posts from November, 2023

Deeplink, Universal Links คืออะไร ทำงานร่วมกับ Mobile App ได้ยังไง

Image
โครงสร้างของ links  Link   ที่เรากำลังพูดถึงก็คงจะไม่แปลกตาเท่าไร ซึ่งหลายคนคงเข้าใจดีว่าถ้าเราเปิด link ก็จะสามารถเข้าสู่ website ใดๆ ทันที เมื่อ mobile app ได้รับความนิยมมากขึ้นการเปิดแอปฯ ด้วย link เพียงตัวเดียวก็คงจะสะดวกไม่น้อย จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า Deeplink ขึ้นมา Deeplink   เป็นการ custom URL Scheme ซึ่งในยุคนึงมันเคยมีหน้าที่เฉพาะระบุ protocol ตัวอย่างเช่น https:// smtp:// ftp:// ssh:// เป็นต้น แต่ในปัจจุบันมีการยกระดับให้ high-level มากขึ้น นักพัฒนาสามารถกำหนดเอง บน mobile app. นักพัฒนาสามารถกำหนด deeplink ได้เอง เช่น myapp:// เมื่อ user กด link นี้จากที่ไหนก็ตามบนมือถือ ก็จะเด้งไปเปิดแอปฯ ได้ทันที  กรณีที่มีหลายแอปฯ register deeplink เหมือนกันติดตั้งอยู่ ข้อเสียของ deeplink มีโอกาสซ้ำ  ใช้ได้เฉพาะแอปฯ มือถือ ต้องมีแอปฯ ก่อน - แอปฯ​ ที่ใช้ deeplink ต้องอยู่บนเครื่องเท่านั้น ไม่ปลอดภัย - ใครก็เรียกแอปเราได้ ถ้ารู้ deeplink  Share ไม่ได้ - มันจะเหมือนการ share text ธรรมดา (ไม่มี preview) ความแตกต่างระหว่าง deeplink กับ public link พัฒนาการของ link ยังคงมีภาคต่อ ซึ่งก็คือ... U

Facebook Comment

Recent Posts

Popular

Portal คืออะไรกันนะ???

ลืมรหัสปลดล็อค Android เข้าเครื่องไม่ได้ มีทางออกครับ

มาตรฐานการตั้งชื่อตัวแปร (Naming Convention)

[Java] ความแตกต่างระหว่าง Overloading กับ Overriding

Push Notification คืออะไร มีวิธีทำอย่างไร (No Code)

เรื่องของ ++i กับ i++

[Java] Java Static Variable และ Static Method

พิมพ์ซองจากรายชื่อ excel ด้วยวิธี Mail Merge

[Android] เปิดเครื่องไม่ได้ โลโก้ค้าง (Boot Loop)

ความเร็วเน็ตที่แท้จริง Mbps MBps ???