[Java] ใช้ REST ให้ถูกต้องด้วย GET POST PUT DELETE

ก่อนหน้านี้ RESTful Web Service ด้วย Jersey เราได้มีการเขียนโดยมอง services แต่ละตัวเป็นชิ้นๆไป โดยเรียกใช้ผ่านชื่อและกำหนดเป็น GET หรือ POST

แต่....

นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งผมเองก็ได้ Unlock Archivement videogame_asset หลังจากใช้งานไปซักพัก ซึ่งก็จะมา update ให้เข้าใจถูกต้องครับ

Concept ของ REST เค้าจะมองว่า Web Service 1 URL ทำงานได้หลากหลาย ซึ่งหมายถึง 1 URL ไม่ได้ผูกติดกับ 1 method อีกต่อไป


@PathParam
จะถูกใช้สำหรับ parameter คล้ายกับ @FormParam และ @QueryParam แตกต่างตรงที่ค่าจะถูกส่งมาในรูปแบบ path
  @POST
  @Override
  @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
  public void create(Person person) {
    dao.create(person);
  }
  @GET
  @Path("{id}")
  @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
  public Person find(@PathParam("id") Integer id) {
    return dao.find(id);
  }
  @GET
  @Path("{from}/{to}")
  @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
  public List findAgeInRange(@PathParam("from") Integer from, @PathParam("to") Integer to) {
    return dao.findAgeInRange(id);
  }
  @PUT
  @Path("{id}")
  @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
  public void edit(@PathParam("id") Integer id, Person person) {
    dao.edit(person);
  }

  @DELETE
  @Path("{id}")
  public void remove(@PathParam("id") Integer id) {
    dao.remove(id);
  }
ตัวอย่างด้านบนทั้ง 3 รูปแบบจะถูกเรียกด้วย URL เดียวกัน ในขณะที่ http method ในการเรียกแตกต่างกันไป

http://SampleWeb/PeopleServices/
POST เพิ่มข้อมูล

http://SampleWeb/PeopleServices/99
GET ดึงข้อมูลที่ id = 99
PUT แก้ไขข้อมูลที่ id = 99
DELETE ลบข้อมูลที่ id = 99

แน่นอนว่าเราสามารถปรับ parameter ได้ตามสะดวก อาจเป็น condition อื่นๆ เช่น findAgeInRange() ก็จะต้องส่ง @PathParam มาให้ครบถ้วนด้วยครับ

สังเกตว่า มุมมองจะแตกต่างจากการสร้าง method โดยตั้งชื่อตามลักษณะการใช้งาน ถึงแม้ว่ามันสามารถออกมาเป็น web services เช่นเดียวกันแต่ REST มีมาตรฐานสากลที่เค้าเข้าใจตรงกันแบบนี้ครับ


นอกจากนี้ยังมีคำที่เค้าพูดถึงกันเมื่อต้อง design REST คือ

Safe Method

หมายถึงการมองว่า http method ตัวไหนปลอดภัย ตัวไหนไม่ปลอดภัย ซึ่งคำว่าปลอดภัยในที่นี้หมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลหรือไม่
GET ปลอดภัย(safe) เพราะเป็นแค่การดึงข้อมูล ในขณะที่ POST PUT DELETE นั้นถือว่าไม่ปลอดภัย (unsafe)

Idempotent

การทำงาน 1 หรือ 10 ครั้ง ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ซึ่งใน reference เขายกตัวอย่างแบบนี้ครับ
a = 4; // idempotent
a++; // non-idempotent
มีเพียง POST เท่านั้นที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็น idempotent เพราะเราจะใช้สำหรับ create/insert ข้อมูล ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูลเรื่อยๆ หรืออาจเกิดการชนกันกับข้อมูลเดิม ในขณะที่ GET PUT DELETE นั้นครั้งที่ 2 3 4 ... ก็ยังให้ผลลัพธ์เหมือนเดิม


สรุปแล้วผมมองว่าการเขียน REST ให้ถูกต้อง คือการออกแบบตามกฎที่ตกลงกัน ซึ่งจะทำให้คนมาใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการที่เราเขียนตามใจฉันแน่นอนครับ tag_faces


ref.
http://restcookbook.com/HTTP%20Methods/idempotency/
https://knpuniversity.com/screencast/rest/put-versus-post
http://www.restapitutorial.com/lessons/httpmethods.html http://www.tutorialspoint.com/http/http_methods.htm

Facebook Comment

Recent Posts

Popular post of 7 days

[Java] รู้จัก OR-Mapping และ Hibernate เบื้องต้น

Portal คืออะไรกันนะ???

Android Auto & Apple Carplay คืออะไร ใช้งานยังไง

Popular

Portal คืออะไรกันนะ???

ลืมรหัสปลดล็อค Android เข้าเครื่องไม่ได้ มีทางออกครับ

มาตรฐานการตั้งชื่อตัวแปร (Naming Convention)

[Java] ความแตกต่างระหว่าง Overloading กับ Overriding

Push Notification คืออะไร มีวิธีทำอย่างไร (No Code)

เรื่องของ ++i กับ i++

[Java] Java Static Variable และ Static Method

พิมพ์ซองจากรายชื่อ excel ด้วยวิธี Mail Merge

[Android] เปิดเครื่องไม่ได้ โลโก้ค้าง (Boot Loop)

ความเร็วเน็ตที่แท้จริง Mbps MBps ???