ส่งข้อความอัตโนมัติด้วย LINE Notify เพิ่มความเท่ให้กับ CI/CD


https://notify-bot.line.me/en/


         LINE Notify เป็นบริการฟรีที่มีประโยชน์กับการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการทำงานร่วมกับ tools ต่าง ๆ ซึ่งหน้าที่ของ LINE Notify ก็คือการ "ส่ง LINE" เพียงเท่านั้นจริง ๆ

         เมื่อเราทำงานเสร็จสิ้น เราก็อยากจะบอกให้ทีมรับรู้ คนไทยส่วนมากก็ยังชอบใช้ LINE คุยกัน ซึ่งก็หนีไม่พ้น "LINE กลุ่ม" จุดนี้เองที่ LINE Notify จะมาช่วยให้เราสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น เพราะเราสามารถ integrate เข้ากับ tools ต่าง ๆ ได้เพื่อให้ข้อความถูกส่งเข้ากลุ่มโดยอัตโนมัติ


มาลองกัน !

ตั้งค่าเริ่มต้น

         1. เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน https://notify-bot.line.me/my/
         2. กด Generate token และเลือกกลุ่มเป้าหมาย

         3. Copy token เก็บไว้ (ไม่สามารถเรียกดูภายหลังได้)

ส่งข้อความ

         เราสามารถส่งข้อความด้วยวิธีง่าย ๆ โดยการเรียก web service ที่ LINE เตรียมไว้ให้แล้ว วิธีที่ง่ายที่สุดคงหนีไม่พ้น cURL ที่ติดมากับ terminal ของ Mac/Ubuntu หรือถ้า Windows ก็ใช้ Git Bash ก็ได้

curl -X POST -H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' 
  -F 'message=Unit Test OK' 
  https://notify-api.line.me/api/notifyส่งสติ๊กเกอร์ก็ได้นะ

curl -X POST -H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' 
  -F 'message=Deploy Success' 
  -F 'stickerId=106' 
  -F 'stickerPackageId=1' 
  https://notify-api.line.me/api/notifyหรือจะส่งเป็นรูปก็ได้

curl -X POST -H 'Authorization: Bearer MvHvxJM1f3dvEvFQ0Nuczb2fsZZK3wKsrgVtxOIzv3k' 
  -F 'message=Code Analysis Result' 
  -F 'imageThumbnail=https://2.bp.blogspot.com/-i-NI_19wnKM/XRHhMJ9mngI/AAAAAAAAd10/4z4vFgt0bOsSVdO58dO_cJcjtRZVAk63QCK4BGAYYCw/s400/ezgif-4-3ba27432e980.png' 
  -F 'imageFullsize=https://2.bp.blogspot.com/-i-NI_19wnKM/XRHhMJ9mngI/AAAAAAAAd10/4z4vFgt0bOsSVdO58dO_cJcjtRZVAk63QCK4BGAYYCw/s400/ezgif-4-3ba27432e980.png' 
  https://notify-api.line.me/api/notify


         แค่นี้เราก็สามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับ Automated Systems (CI/CD) ของเราได้เก๋ ๆ นอกจากแสดงข้อความธรรมดา อาจเพิ่มข้อมูลเชิงสถิติ หรือ link ต่าง ๆ เพื่อประกอบข้อความด้วยก็ได้ และนอกจากจะใช้งานผ่าน cURL เรายังสามารถ integrate เข้ากับโปรแกรมที่เราเขียนก็ได้ LINE Notify มี web service อื่น ๆ เพื่อประกอบการใช้งานเพิ่มเติม โดยรายละเอียดต่าง ๆ สามารถอ่านได้จาก API document จาก LINE ได้เลย

         แต่ถ้ายังไม่จุใจพอ เช่น ต้องการส่งข้อความรายบุคคล การวิเคราะห์ข้อความ การคุยโต้ตอบอัตโนมัติ LINE ก็มีบริการอย่าง LINE BOT API ที่สามารถให้บริการงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

Facebook Comment

Recent Posts

Popular post of 7 days

[Java] รู้จัก OR-Mapping และ Hibernate เบื้องต้น

Portal คืออะไรกันนะ???

Android Auto & Apple Carplay คืออะไร ใช้งานยังไง

Popular

Portal คืออะไรกันนะ???

ลืมรหัสปลดล็อค Android เข้าเครื่องไม่ได้ มีทางออกครับ

มาตรฐานการตั้งชื่อตัวแปร (Naming Convention)

[Java] ความแตกต่างระหว่าง Overloading กับ Overriding

Push Notification คืออะไร มีวิธีทำอย่างไร (No Code)

เรื่องของ ++i กับ i++

[Java] Java Static Variable และ Static Method

พิมพ์ซองจากรายชื่อ excel ด้วยวิธี Mail Merge

[Android] เปิดเครื่องไม่ได้ โลโก้ค้าง (Boot Loop)

ความเร็วเน็ตที่แท้จริง Mbps MBps ???