ประวัติของภาษาคอมพิวเตอร์ - The history of programming

กว่าจะถึงยุคปัจจุบันที่เราๆ ได้เรียนเขียนโปรแกรมแบบเป็นภาษาคนนั้น ก็ผ่านอะไรมามากมาย ตั้งแต่ลักษณะที่คนปกติไม่อาจเข้าใจได้เลย จนมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนปัจจุบันภาษาระดับต่ำอย่างภาษาเครื่อง ก็ยังเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก แต่โดยส่วนมากแล้วโปรแกรมที่เราเขียนๆกัน มักจะเป็นภาษาระดับสูงแล้ว โดยจะมีเครื่องมือที่ทำหน้าที่แปลงภาษาโปรแกรมในยุคปัจจุบันที่คนเขียนโปรแกรมเข้าใจ ไปอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ 
ซึ่งยุคปัจจุบัน ที่เราจะเห็นๆกัน

บทความนี้ผมก็ได้นำเอาภาพ จากข้อมูลต้นฉบับมาให้ดูกัน
จากภาพนี้ เป็นวิวัฒนาของภาษาระดับสูง (High Level Language : 3GLs) ที่เด่นดัง ซึ่งบางภาษาก็แทบจะไม่มีการใช้แล้ว(ใกล้ตาย) บางภาษาก็มีอายุมากแต่ก็ยืนหยัดอยู่ได้ บางภาษาก็เพิ่งได้รับความนิยม แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ ภาษาแต่ละภาษาก็มีความสามารถ หรือความเก่งเฉพาะด้านของตัวเองอยู่ ปัจจัยที่หลากหลายจึงทำให้มีหลายภาษาที่ยังนิยมอยู่


หรือถ้าไม่จุใจ ลองเอาประวัติและระยะเวลาของแต่ละภาษา แบบละเอียดที่ O'Reilly จัดทำไว้เป็น PDF ไปดูต่อก็ได้นะครับ http://oreilly.com/news/graphics/prog_lang_poster.pdf (ด้านล่างเป็นรูปตัวอย่าง)
ข้อมูลต้นฉบับ
http://www.heroengine.com/2012/09/the-history-of-programming-languages-infographic/

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://9phat56.wordpress.com//ภาษาซี/วิวัฒนาการภาษาคอมพิวเต/

Facebook Comment

Popular post of 7 days

[Java] ความแตกต่างระหว่าง Overloading กับ Overriding

พิมพ์ซองจากรายชื่อ excel ด้วยวิธี Mail Merge

[Java] Java Servlet คืออะไร?