ว่าด้วยเรื่องของ Computer


คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้โลกรู้ว่า เครื่องจักรก็สามารถฉลาดได้ แต่ถ้าลองดูระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์จาก clip ด้านบนก็จะรู้ว่า จริงๆคอมพิวเตอร์ไม่ได้ฉลาดอะไรเลย เพียงแต่ทำงานตามที่ได้รับคำสั่งมาเท่านั้น ตามทฤษฎีพื้นฐานที่เรียนๆกันมาเป๊ะๆเลย คือ
Input -> Process -> Output
ใน clip นี้ก็จะเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมของคอมพิวเตอร์ ด้วยมนุษย์ (คนที่แสดงนิ่งมาก 555+)

Facebook Comment

Popular post of 7 days

[Java] ความแตกต่างระหว่าง Overloading กับ Overriding

พิมพ์ซองจากรายชื่อ excel ด้วยวิธี Mail Merge

[Java] Java Servlet คืออะไร?